Úspešná registrácia

Úspešne ste sa zaregistrovali. Teraz si prosím vyberte spôsob platby a uhraďte platbu – viď bod 2 v INFO O PLATBE.

Comments are closed.